Espoon kuvataidekoulun ohjeita ja neuvoja oppilaille

Yhteiset säännöt on laadittu siksi, että opiskelusi kuvataidekoulussa sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla ja voisit kokea oppitunnit turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Opiskelu

Käy oppitunneilla säännöllisesti. Ilmoita useampi, perättäinen poissaolo opettajallesi ja opiskelun keskeytys välittömästi kirjallisesti kuvataidekoulun toimistoon. - Olet oikeutettu saamaan takaisin ne oppitunnit, jotka on peruutettu opettajalle tulleen esteen vuoksi.

Noudata saamiasi ohjeita ja opiskele keskittyneesti ja tavoitteellisesti. Arvosta omaa ja muiden työtä. Älä häiritse oppituntia.

Opetusvälineet ja -tilat

Pidä työvälineistä ja materiaaleista hyvää huolta. Jos tahallasi hukkaat tai vahingoitat työskentelyvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, olet itse velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingon tai korjaamaan sen. Pidä koulun tilat siisteinä ja viihtyisinä ja osallistu opettajan ohjauksessa opetustilojen siivoukseen, järjestelyyn ja välinehuoltoon oppituntien aikana.

Osallistuminen näyttelyihin

Voit osallistua julkiseen näyttelyyn koulussa valmistuneella työllä keskusteltuasi siitä ensin opettajasi kanssa. Töitäsi voidaan esitellä koulun näyttelyssä, sillä kuvataidekoulussa tehty työ on koulun käytettävissä siihen saakka kunnes työ luovutetaan sinulle.

Maksut

Huolehdi siitä, että lukukausimaksu maksetaan määräaikaan mennessä. Lukukausimaksun maksaminen on edellytys sille, että voit opiskella kuvataidekoulussa. 

Jatko-opintoja koskevat ilmoitukset Ilmoita ennen kevätlukukauden päättymistä koulusta saatavalla lomakkeella opintojesi jatkamisesta tai lopettamisesta seuraavana syksynä. Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen vaihto-oppilasvuoden tai paikkakunnalta muuton vuoksi voit anoa lupaa kuvataidekoulun johtokunnalta.

Yleinen järjestys

Noudata opettajasi ja rehtorin ohjeita, jotka koskevat opintoja ja järjestystä sisä- ja ulkotiloissa. Älä poistu ilman opettajan lupaa koulun alueelta opetuskerran aikana, sillä oppilasvakuutus ei korvaa sinulle mahdollisesti sattunutta tapaturmaa jos näin menettelet. Jos et noudata koulun järjestystä, vastaat edesottamuksistasi seuraavasti tässä järjestyksessä:

  1. Osallistut keskusteluun, jossa ovat läsnä vanhempasi ja opettajasi.
  2. Joudut keskustelemaan rehtorin kanssa.
  3. Asiasi käsitellään kuvataidekoulun johtokunnassa, joka päättää jatkotoimista.