Sivuotsikko

Lomakkeet

Lukukausimaksun huojennushakemus

Lukukausimaksun huojennushakemus

Kun oppilas on hyväksytty kuvataidekoulun oppilaaksi, hän voi hakea lukukausimaksunhuojennusta. Lukukausimaksusta on maksettava puolet eräpäivään mennessä, huojennusta myönnetään jälkimmäisestä osasta: osa tai kokonaan. Huojennus haetaan lukukausittain, syyslukukauden hakemus on oltava jätetty toimistoon liitteineen 15. syyskuuta mennessä, kevätlukukauden hakemus on oltava perillä 31. tammikuuta. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Tieto saadusta huojennuksesta tulee annettuun sähköpostiosoitteeseen syyslukukaudella syyskuussa ja kevätlukukaudella helmikuussa. Lukukausimaksun toista puolikasta ei tarvitse maksaa ennen kuin tieto maksettavasta summasta on tullut.

Lukukausimaksun huojennushakemus


Vanhempien lupa Espoon kuvataidekoululle

Alle 7-vuotiaat oppilaat tuodaan ja haetaan tunnilta. Jos lapsi saa lähteä tunnilta itsenäisesti, täytä ja anna opettajalle sitä koskeva lupa.

Alle 12-vuotiaat oppilaat eivät voi lähteä kesken tunnin ilman lupaa. Jos oppilaan on lähdettävä kesken tunnin, täytä ja anna opettajalle sitä koskeva lupa.

Lupa vanhemmilta (molemmat samassa)


Lomakkeet tulostetaan ja täytetään käsin. Jos lomake lähetetään postilla, käytetään PL-osoitetta. Hakemuksen voi myös lähettää skannattuna sähköpostin liitteenä tai tuoda WeeGeellä olevaan kuvataidekoulun postilaatikkoon WeeGeen aukioloaikoina (postihuone on aulan ja kuvataidekoulun tilojen välissä).


Espoon kuvataidekoulu, PL 6670, 02070 Espoon kaupunki, toimisto@espoonkuvis.fi