Leikkivät kuvat -kirja tilattavissa

Julkaistu 11.03.2020

Kuvataidekoululaiset aikamatkalla Ernst Mether-Borgströmin taiteessa

LEIKKIVÄT KUVAT on kirja, joka kertoo Espoon kuvataidekoulussa toteutetusta teemaopetuksesta. Opintovuoden 2017–18 aikana eri ikäiset lapset ja nuoret tutustuivat moderniin taiteeseen Ernst Mether-Borgströmin taideteosten äärellä. Kirja sisältää mm. selostuksia harjoitustehtävistä, joita opettajat kehittelivät ja sovelsivat johdattaessaan oppilaita abstraktin ilmaisukielen maailmaan ja yleensäkin tarkastelemaan kuvataiteen teoksia. Lähestymistapa on leikillinen; tehtävien tavoitteena on käsitteellisen ajattelun kehittäminen leikkien ja pelien avulla. Pääosassa ovat lasten ja nuorten työt ja heidän tulkintansa ja ajatuksensa taiteilijan teoksista. Kirja on toteutettu Mether-Borgströmin säätiön aloitteesta ja tuella, ja sen on toimittanut kuvataideopettaja Elisse Heinimaa. Kirjan hinta on 15 €. 

Julkaisija: Espoon kuvataidekoulu Yhteistyökumppanit: Mether-Borgströmin säätiö ja EMMA – Espoon modernin taiteen museo  

Kirja on tilattavissa täältä: https://espoonkuvis.mycashflow.fi/