Kuvistarvikkeiden jako opetuspisteissä ensi viikolla! Art supplies are given to students next week!

Julkaistu 26.03.2020

Kuviksen paku kiertää opetuspisteissä ensi viikolla. Art School's van is coming to your studio next week.

Espoon kuvataidekoulu jakaa oppilailleen tarvikepaketteja karanteeniajan etäopetuksen tueksi. Tarvikepaketit jaetaan oman opetuspisteen edessä, muutamin poikkeuksin.

Ennen hakua, ota mahdollisuuksien mukaan selvää oppilaan ryhmän nimestä, jotta jako sujuu joutuisasti.

Ota huomioon kokoontumisrajoitukset: jos näet 10 hengen ryhmän jo olevan jonossa, odota vuoroasi kauempana.

Jako tapahtuu päivittäin annetun aikataulun mukaan siksi, että minimoisimme liian suuret ihmismäärät ja mahdolliset tartuntakontaktit.

Aikataulu on kuitenkin vain suositus, siitä voi poiketa, jos saapuminen omaan aikaan on mahdotonta. Jos tulet "väärään" aikaan, ole tahdikas ja odota kunnes hakijamäärä paikalla vähenee.

Kivimiehen ja Kirstin koulun sekä kuviskerhojen oppilaat voivat hakea paketit parhaaksi katsomastaan paikasta

Hakemattomia tarvikepaketteja jaetaan vielä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana,

Paketit on pakattu hansikkaat kädessä. Paketit jaetaan kuviksen valkoisesta pakettiautosta, jos muuta ei ole kerrottu.

Tarvikkeiden jakoaikataulu


***


Espoo School of Art will start handing out art supplies to its students to help them continue their studies from home during the quarantine period. The supplies will be distributed in front of the students' main studios, some exceptions notwithstanding.

In order to facilitate the distribution process, please make sure that you know the name of the student's group before picking up their supplies.

Please mind the rules regarding social distancing: if you see a group of more than ten people already queueing up for their art supplies, be kind and wait for your turn further away from them.

The art supplies will be distributed according to a daily schedule in order to avoid drawing big crowds and to minimize the risk of infection.

However, the schedule is merely a guideline; you may deviate from it if your assigned pick-up time does not agree with your personal schedule. If you choose to pick up your art supplies at the ”wrong” time, please mind the other people in the queue and wait until they've left.

Students attending classes at Kivimiehen koulu, Kirstin koulu and art clubs in schools may pick up their art supplies from any other studio of their choosing.

The art supplies have been packaged and handled with rubber gloves. The supplies will be handed out from the school's white van, unless we've informed you otherwise.

The distribution schedule.