Varhaisiän taidekasvatus

Valmentavat opinnot eli varhaisiän kuvataidekasvatus, 5—6-vuotiaat

Valmentavat opinnot luovat pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan kuvallisen kielen peruskäsitteistöön sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. Opetusta on kaksi tuntia viikossa kahden vuoden ajan. Valmentavat opinnot eivät sisälly kuvataiteen laajaan oppimäärään.