Työpajat

Opetuksessa havainnoidaan ja tutkitaan ympäröivää maailmaa, ja ratkaistaan pukeutumiseen, esineisiin, palveluihin sekä rakennettuun ympäristöön liittyviä, innostavia muotoilutehtäviä.