Lopputyö

Lopputyö on yhden lukuvuoden mittainen itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse. Sen edellytys on, että oppilas on opiskellut vähintään kolme vuotta työpajoissa ja on täyttänyt 16 vuotta tai täyttää sen syksyn aikana, jolloin lopputyö aloitetaan.

Lopputyö muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään.

Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Työ on tekijän itsenäisesti oman idean pohjalta suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus.


Lopputyötä varten

-         tehdään ensin lopputyösuunnitelma, joka palautetaan lopputyökoordinaattorille määräaikaan mennessä.

-         osallistutaan taiteentuntemusluennoille ja lopputyöinfoihin

-         dokumentoidaan etenemistä ja arvioidaan omaa työtä

-         osallistutaan lopputyönäyttelyyn ja esitellään oma teos arvioitsijoille


Taiteentuntemuksen kurssi


Lopputyöaikataulu 2019-2020

pe 6.9.        Taiteentuntemus 1                                  18-19

                    Lopputyöinfo 1                                     19-20

                     

pe 20.9.      Ohjaavan opettajan kanssa tarkastetun työskentelyaikataulun palautus lopputyökoordinaattorille

 

pe 20.9.       Taiteentuntemus 2                                 18-19

                    Lopputyöinfo 2                                     19-20

 

pe 25.10.     Taiteentuntemus 3                                 18-19

                    Lopputyöinfo 3                                     19-20

 

pe 17.1.       Taiteentuntemus 4                                 18-19

                    Lopputyöinfo 4                                    19-20

 

pe 6.3.         Taiteentuntemus 5                                 18-19

                    Lopputyöinfo 5                                     19-20

 

maaliskuussa   InDesign-workshop ja lopputyöntekijöiden viikonlopputyöskentelypäivät

 

ti 31.3.        Valmiin työkirjan/portfolion palautus sähköisesti tai fyysisenä kappaleena lopputyökoordinaattorille

ti 31.3.        Valmiin teoksen palautus

 

tarkentuu   Lopputyönäyttelyn avajaiset

 

tarkentuu   Lopputyöarvioinnit

 

tarkentuu   Kevätjuhla sekä todistusten ja stipendien jako

 

 

Taiteentuntemukset ja päättötyöinfot Heikintorilla Espoon kuviksen tiloissa ellei toisin ilmoiteta (esim. mahdolliset näyttely/työhuonevierailut).

Muutokset mahdollisia! (6.9.2019)