Strategia

Espoon kuvataidekoulun opetuksen ytimessä ovat oppilaan visuaalisen taiteen tietojen ja taitojen kehittäminen sekä yksilöllisyyden ja henkisen kasvun tukeminen. Tähän pyritään pitkäjänteisesti opintokokonaisuuksien mukaan edeten.

Opetusta kehitetään jatkuvasti ja sen laadusta pidetään kiinni. Perinteisiä ja uusia tekniikoita ja teknologioita hyödynnetään rinnan ja integroiden. Käytössä on tutkiva ja ilmiöpohjainen yhdessä tapahtuva opetus. Muotoilukasvatukseen ja -pedagogiikkaan panostetaan hyödyntäen teknologiaa kehitysalueena.


Eri kulttuuri- ja opetusalan toimijoiden väliseen yhteistyöhön suhtaudutaan avoimesti ja halukkaasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Opetuksen järjestämisessä hyödynnetään verkostomaista yhteistyötä muiden espoolaisten kulttuurilaitosten ja oppilaitosten välillä.


Oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa. Opetuksessa huomioidaan ajassa tapahtuvat digitaalisen työskentelyn muutokset sekä monialaiset opinnot ja laaja-alainen visuaalinen osaaminen.