Ympäristö ja arkkitehtuuri

Käsityön työpaja 14–20-vuotiaille

Ilmoittaudu

Vetäjä:

Sijainti:

Ympäristö- ja arkkitehtuurityöpajassa syvennytään rakennettuun ympäristöömme.

Työpaja kattaa monia näkökulmia pienistä yksityiskohdista yksittäisten paikkojen kautta kokonaisiin kaupunkeihin. Tästä syystä myös työskentelyssä pyritään ottamaan huomioon oppilaiden henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet.

Tutkimme muotoja, rakenteita ja tiloja kuvitteellisessa sekä todellisessa ympäristössä. Työskentely tapahtuu pitkäjänteisinä projekteina, joissa korostuu oma luova ilmaisu ja kolmiulotteinen rakentelu eri materiaaleilla omien suunnitelmien pohjalta.

Joka lukuvuonna teemme ainakin yhden retken kiinnostavaan arkkitehtuurikohteeseen ja mahdollisuuksien mukaan otamme osaa osallistavan suunnittelun projekteihin myös yhdessä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Mikäli suunnittelu ja kolmiulotteinen pienoismallityöskentely ovat mieleesi, olet lämpimästi tervetullut ympäristö- ja arkkitehtuurityöpajaan!


Hinta: 300 € / lukukausi

Ilmoittaudu