Ympäristö ja arkkitehtuuri

ti 18.45-21.00

13 - 20-vuotiaille

Ilmoittaudu

Vetäjä:

Sijainti:

Ympäristö- ja arkkitehtuurityöpajassa syvennytään rakennettuun ympäristöömme - se kattaa monia näkökulmia pienistä yksityiskohdista yksittäisten paikkojen kautta kokonaisiin kaupunkeihin. Tästä syystä myös työskentelyssä pyritään ottamaan huomioon oppilaiden henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet. Työpajassa tutkimme muotoja, rakenteita ja tiloja kuvitteellisessa sekä todellisessa ympäristössä. Työskentely tapahtuu pitkäjänteisinä projekteina, joissa korostuu oma luova ilmaisu ja kolmiulotteinen rakentelu eri materiaaleilla omien suunnitelmien pohjalta.

Joka lukuvuonna teemme ainakin yhden retken kiinnostavaan arkkitehtuurikohteeseen ja mahdollisuuksien mukaan otamme osaa osallistavan suunnittelun projekteihin myös yhdessä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Mikäli suunnittelu ja kolmiulotteinen pienoismallityöskentely ovat mieleesi, olet lämpimästi tervetullut ympäristö- ja arkkitehtuurityöpajaan!


Hinta: 282 euroa/lukukausi

Ilmoittaudu