KULPS! Kulttuuri- ja liikuntapolku

Peruskoulu- ja eskariryhmille suunnatuissa KULPS! -työpajoissa tutustutaan kuvataiteen, muotoilun ja median eri puoliin.
Ajankohta:
-
Sijainti:
Koulun/esikoulun oma piha tai lähiympäristö
Vetäjä:
Elina Hartzell, Ruusu Hulmi, Marjatta Kekki

KULPS! -kohteet ovat Espoon kaupungin espoolaisille peruskoululuokille ja varhaiskasvatusryhmille kustantamia kulttuuri- ja liikuntapalveluja, joihin ryhmät voivat osallistua osana koulu- tai eskaripäivänsä opetusta täysin maksuttomasti. Espoon kuvataidekoulun KULPS! -kohteet ovat taidetyöpajoja, joissa tutustutaan kuvataiteen, muotoilun ja median eri puoliin hauskojen ja oivaltavien tehtävien kautta.

Kuvataidekoulun työpajat kuuluvat KULPS! "Kerran vuodessa" -kategoriaan, jonka kohteisiin sama luokka tai eskariryhmä voi osallistua yhden kerran lukuvuodessa. Yhteen työpajaan voi osallistua enintään 24 oppilasta. Työpajojen opetuskieli on suomi ja niiden kesto on 3 x 45 min. Työpajavalikoima vaihtelee lukukausittain.

Ilmoita peruskoulu- tai eskariryhmäsi työpajoihin Eepoksessa.

Kevään 2021 KULPS! -työpajat

Keväällä 2021 kuvataidekoulu tarjoaa korona-aikaa varten räätälöityjä taidetyöpajoja. Pajoja ei järjestetä tällä kertaa kuvataidekoulun omissa tiloissa, vaan työpajan opettaja matkustaa pajan tilaavan koululuokan tai eskariryhmän luo. Työskentelemme ulkotiloissa ryhmän oman koulun/esikoulun pihalla tai sen lähiympäristössä, jossa tutustumme katutaiteeseen, paikkasidonnaiseen taiteeseen ja ympäristötaiteeseen.

Huom! Työpajoja ei voi pitää sateisessa säässä tai pakkasessa. Huonon kelin sattuessa työpajalle sovitaan uusi aika. 

Varaathan valitsemasi työpajan viimeistään kaksi viikkoa ennen valitsemaasi päivää. Ilmoittautumiset ovat sitovia, mahdolliset peruutusilmoitukset tehdään kirjallisesti osoitteeseen kurssit@espoonkuvis.fi. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyt työpajavaraukset lasketaan ryhmän "Kerran vuodessa" -kategorian KULPS! -käynniksi.

Työpajavaihtoehdot:

1. Tärkeää tänään Katutaidepaja 6.–9.-luokkalaisille

Katutaideteos voi pysäyttää, vaikuttaa ja herättää suuria tunteita. Mitä tärkeää haluaisit sanoa koulusi lähiympäristöön sijoitetun teoksen kautta?

Tärkeää tänään -työpajassa tutustutaan ekologisuutta ja kestävyyttä korostavaan ympäristötaiteeseen, välittömästä ympäristöstä innoituksensa saavaan paikkasidonnaiseen taiteeseen sekä urbaanissa ympäristössä toteutettavaan katutaiteeseen, jolla on pitkät perinteet vaikuttamisen keinona. 

Työpaja järjestetään ulkotiloissa oman koulun pihalla. Osallistujat tarkastelevat ensin koulunsa lähiympäristön yksityiskohtia työpajassa esitettyjen taiteellisten lähtökohtien näkökulmasta. Sitten he suunnittelevat haluamaansa paikkaan sabluunatekniikalla toteutettavan teoksen, jossa he ilmaisevat itselleen tärkeän mielipiteen. Teokset toteutetaan joko suurikokoiselle paperille tai ne tehdään etukäteen sovittuun paikkaan, esimerkiksi asfalttiin. Ajan myötä katoaviin teoksiin käytetään ympäristöystävällisiä materiaaleja. Teokset ikuistetaan tuoreeltaan valokuvaan tai videoon työpajan päätteeksi. 

Opettajat: Ruusu Hulmi ja Elina Hartzell

2. Hetken hahmot – Nykytaiteen työpaja 3.–6.-luokkalaisille

Taide voi muuttaa tutunkin paikan yllättäväksi, erikoiseksi ja ajatuksia herättäväksi ympäristöksi. Mitä tapahtuu esimerkiksi koulun pihalle, kun sinne viedään tilaa kommentoiva veistos tai ihmiskehoa hyödyntävä performanssi? Entä minkälaisia ajatuksia herättää teos, joka on olemassa vain hetken ajan?
 
Hetken hahmot -työpajassa tutustumme nykytaiteen ilmaisumahdollisuuksiin. Painopiste on taiteen hetkellisyydessä, jota tutkitaan ympäristötaiteen, paikkasidonnaisen taiteen, kuvanveiston ja performanssitaiteen näkökulmista leikkien ja harjoitusten avulla. Kehollisuuteen, tilassa olemiseen sekä ympäristön tutkimiseen liittyvien improvisaatio- ja aistiharjoitusten jälkeen osallistujat muovailevat savicroquis-hahmoja, jotka he sijoittavat valitsemaansa paikkaan. Paikasta ja hahmoista koostuvat installaatiot kuvataan ja esitellään lopuksi muille.

Huom! Työpaja voidaan järjestää valittuina päivinä kahdelle saman koulun tai esikoulun eri ryhmälle klo 9–11.15 JA 11.30–13.45; muussa tapauksessa valitse vain toinen työpajan kuvauksessa ilmoitetuista kellonajoista.

Opettaja: Marjatta Kekki

3. Voimaeläin – Ympäristötaidepaja esikoululaisille ja 1.–2.-luokkalaisille

Maailmassa elää edelleen paljon alkuperäiskansoja, jotka pyrkivät elämään sopusoinnussa luonnon kanssa. Myös nykyaikainen ympäristönsuojelu perustuu tähän ajatukseen. Minkälainen taide on ympäristöystävällistä ja minkälaisia tunteita luonnossa voi kokea? 

Voimaeläin-työpajassa tutustumme taideperustaisen ympäristökasvatuksen avulla alkuperäiskansoihin – erityisesti saamelaisiin, Euroopan ainoaan alkuperäiskansaan. Perehdymme alkuperäiskansojen perinteiseen elämäntapaan, johon luonnon kanssa harmoniassa eläminen kuuluu. Samalla keskustelemme valtakulttuurin puristuksissa elävien alkuperäiskansojen nykytilanteesta. 

Pohdimme saamelaisen kulttuurin kertomuksissa ja perinteissä ilmenevää luontosuhdetta ja teemme lähiluonnossa erilaisia aisti- ja havainnointiharjoituksia. Muotoilemme sitten savesta sekä muista luonnonmateriaaleista oman voimaeläimemme, jonka sijoitamme sopivaan paikkaan luontoon. Rakennamme voimaeläimelle myös pesän tai suojan. Lopuksi työt dokumentoidaan. Metsään palataan myöhemmin uudelleen tarkastelemaan, millaisia muutoksia sää on tehnyt teoksiin.

Opettajat: Ruusu Hulmi ja Elina Hartzell

Lisätietoa

kurssit@espoonkuvis.fi

Kulttuuri ja liikuntapolku peruskoululaisille