Kesäkurssi: Kuvataide- ja luontoleiri Villa Elfvikissä (also in English / även på svenska) TÄYNNÄ!

Kesäkurssi 10–14-vuotiaille ma–pe 12.–16.6.2023 klo 9–16 Villa Elfvikissä Laajalahdessa.
Ajankohta:
12.6.2023
-
16.6.2023
Sijainti:
Villa Elfvik, Laajalahti
Vetäjä:
Outi Korhonen & Sirpa Kärkkäinen

Leirillä tutkimme taiteen keinoin ympäristöä, kasvillisuutta ja eläimiä kauniista Villa Elfvikin luontotalosta käsin. Retkeilemme Laajalahden luonnonsuojelualueella, jossa piirrämme, maalaamme ja kuvaamme rantaa ja metsää sekä teemme veistoksia alueen linnuista. Kuvien tekemiseen käytämme myös luonnonmateriaaleja ja -värejä. Lounaan syömme Villa Elfvikin ravintolassa, ja pidämme iltapäivällä myös välipalatauon. Kurssia suositellaan 10–14-vuotiaille. Opetusta voi tarvittaessa saada myös ruotsiksi, englanniksi, italiaksi tai espanjaksi. 

Opettajat: Outi Korhonen & Sirpa Kärkkäinen

Kurssi järjestetään ma–pe 12.–16.6.2023 klo 9–16 Villa Elfvikissä Laajalahdessa (Elfvikintie 4, Espoo).

Hinta: 385 €

***

Art and nature camp at Villa Elfvik

A summer course for children aged 10–14 years, held Monday through Friday, 12–16 June 2023 from 9 a.m. to 4 p.m. at Villa Elfvik in Laajalahti

Course fee: 385 €, lunch and snacks included

At the camp, students use art to explore their environment, plants, and animals in and around the beautiful Nature House Villa Elfvik. We will make trips to the Laajalahti Nature Reserve to draw, paint, and photograph the area’s shores and woods, and to make sculptures depicting the local birdlife. We will also use materials and dyes from nature to produce works of art. Lunch and afternoon snacks are served at the Café Elfvik. The course is recommended for children aged 10–14 years old. Instruction is also available in Swedish, English, Italian, and Spanish.

Instructors: Outi Korhonen & Sirpa Kärkkäinen

***

Bildkonst- och naturläger i Villa Elfvik

Sommarkurs för barn i 10–14 års ålder, mån.–fre. 12–16.6.2023 kl. 9–16 i Villa Elfvik i Bredvik

Pris: 385 €, inkluderar lunch och mellanmål

Under lägret undersöker vi miljö, växtlighet och djur från det vackra naturens hus Villa Elfvik med hjälp av konst. Vi gör utflykter till Bredvikens naturskyddsområde där vi ritar, målar och fotograferar stranden och skogen och gör skulpturer av fåglarna i området. Vi använder också naturmaterial och -färger för att göra bilderna. Lunch äter vi på restaurangen i Villa Elfvik, och på eftermiddagen håller vi en mellanmålspaus. Kursen rekommenderas för barn i 10–14 års ålder. Vid behov är undervisning även tillgänglig på svenska, engelska, italienska eller spanska.

Lärare: Outi Korhonen & Sirpa Kärkkäinen